WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Kup Fantasię i zachowaj paragon.
Odpowiedz na pytanie:
który z wariantów smakowych jogurtu
Fantasia Cię inspiruje i dlaczego?

Zobacz jak Fantasia zainspirowała blogerki!
Imię:
Nazwisko:
Adres mailowy:
Telefon:
Płeć:
DODAJ PARAGON: (jpg, png, gif: max. 5MB)
Odpowiedź: (max. 600 znaków)

Pozostalo 600 znaków

Informacja o zasadach przetwarzania danych uczestników Konkursu „Kup Fantasię i wygraj codziennie 1000 zł na zakupy w ANSWEAR.com”
Administratorem danych Uczestników konkursu jest Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414701, NIP: 6793080390, REGON: 122515020. Zapoznaj się z Polityką Prywatności administratora tutaj. Kontakt z administratorem: iod@wearco.pl.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.